fbpx

Verksamhetspolicy

Vi ska vara en attraktiv arbetsplats och det självklara valet för kunder. Vi utför markarbeten och anläggningsarbeten med flexibilitet och effektivitet genom en bred kompetens, korta beslutsvägar och moderna maskiner. Vi använder vår verksamhetspolicy som vägledning i beslut och den innefattar alla som arbetar inom eller på uppdrag av oss. Dessa ansvarar över att följa dessa principer och integrera kvalitet i allt det vi gör. Vi följer lagar och förordningar och sätter mål för vårt aktiva arbete med kvalité, miljö och arbetsmiljö.  

För att stärka vår kvalité har vi en hög ambition, utmanande mål och jobbar aktivt med ständig förbättring. Vi är motiverade och engagerade i våra kunder och i vår verksamhet. När arbetet är utfört genomförs en uppföljning för att se eventuella förbättringsområden och sätter därmed upp mål för hur vi skulle kunna bli lite bättre nästa gång.

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan och har tydliga mål för förbättring. Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan i takt med att vi förbättrar våra arbetssätt. Vi ställer höga krav på oss själva och våra leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners.

I vårt arbetsmiljöarbete finns en nollvision om att vara skadefria. Våra rutiner ger oss de förutsättningar vi behöver för att stödja ett säkert arbetssätt, både på och utanför arbetet. Vi arbetar för hälsa och välbefinnande. Alla ska må bra och vara trygga på arbetet. Vi bryr oss och vill lära av varandra. Vi strävar efter att förbättra både den person- och arbetsrelaterade hälsan genom att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och vidta andra åtgärder som krävs. Medarbetarnas åsikter och medverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet blir därför en vital faktor för att ständigt kunna förbättras.

En bra arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att vi ska kunna vara produktiva, effektiva och konkurrenskraftiga. Bra arbetsmiljö i vårt företag innebär även att vi kan ha lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare. Vi jobbar därför med att förenkla arbetssätt genom tydliga strukturer med handlingsplaner och rutiner. Detta är en del i vårt upprättade ledningssystem.

Alla chefer och medarbetare har ett ansvar för att vi ska ha en bra arbetsmiljö. Vi involverar därför samtliga medarbetare i arbetsmiljöarbetet för att öka medvetenheten och delaktigheten hos dem i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi ser även till att chefer och arbetsledare ska ha eller få rätt kompetens, resurser och befogenheter för arbetsmiljöarbetet som avses.

Denna policy gäller för Mark & Grund i Vännäs AB samt Mark & Grund maskin i Vännäs AB

För att ta del av miljösystemets omfattning, kontakta Therese Englund, therese@markogrund.se.