Enskilt avlopp

Du som fastighetsägare har de senaste åren fått allt högre krav från våra myndigheter när det gäller enskilt avlopp. Allt i en strävan att behålla vår rena miljö och förhindra försämring av vattendrag och vattentäkter i vår närhet.

Vi har lång erfarenhet av att utföra totalentreprenader för enskilda avlopp, d.v.s. projektera och hantera ansökningar till kommuner och sedan utföra arbetet. Givetvis med fasta priser och branschenliga garantier.

Vi har under många år använt oss av BAGA som leverantör av enskilda avloppsanläggningar. Det är ett svenskt företag som motsvarar våra krav på rening och kvalitet.

Mer information om anläggningar finns på Bagas hemsida, baga.se

Kontakta oss för ett besök och ett kostnadsfritt förslag till åtgärd.