Tjänster inom mark och anläggning i Umeå

Mark & Grund i utför det mesta inom mark- och anläggningsarbete kring Umeå åt företag och privatpersoner. Vi har lång erfarenhet av branschen och gedigen kunskap vilket gör oss flexibla.

– Det mesta går att lösa!

Vi utför alla typer av markanläggningar:

  • Grundläggning för industri, hus och garage
  • Vägar och infarter och asfaltering
  • Plattläggning och stödmurar
  • Gräsetableringar
  • Enskilda avlopp och reningsverk
  • Dräneringar och fuktisolering av källarväggar
  • Maskinarbeten på entreprenad
  • Arbeten med infrastruktur inom el, kommunikation och IT
  • Transporter

Effektiv markentreprenad

Alla markentreprenader sker med miljövänliga maskiner för gräv- och schaktarbeten. Våra maskiner för mark och anläggning kommer fram på alla sorters underlag. Maskinerna klarar även de tuffaste jobben kring Umeå som tillexempel grävning, dränering, snöröjning, transporter och schaktning av jord eller snö inom rimlig tidsram.