Välkommen till Mark & Grund AB

Mark & Grund i Vännäs är ett företag med bred kompetens inom markarbeten och anläggningsarbeten där vi bland annat utför markentreprenad som snöröjning, schaktning och grävarbeten åt privatpersoner och företag i Umeå med omnejd.

Miljövänliga maskiner för gräv och schaktarbeten

Vi har ett brett utbud av allehanda schakt- och grävmaskiner som är miljövänliga och lämnar minsta möjliga markskada. Maskinerna för schaktarbeten finns i olika storlekar för att klara olika typer av transporter och schaktning av tunga jordförflyttningar. Vi utför kvalitetssäkra arbeten med infrastruktur inom el, kommunikation och IT.

Tänker du bygga hus, garage eller industri kring Umeå?

Vi utför alla typer av markanläggningar som grundläggning för industri, hus och garage. Det viktigaste är att markarbetet är väl utfört som grundarbete för bland annat avlopp och betongplatta. Vi dränerar även bort oönskat vatten från bland annat dikten, åkrar och befintliga hus- och industrigrunder.

Asfaltering av infarter och vägar

Asfalterade uppfarter och vägar står emot deformation och slitage. Fördelen är att man kommer ifrån allt underhåll en grusad uppfart kräver. Snöröjning och skottning förenklas och man kan lätt sopa undan löv. Vi asfalterar vägar inom- och utomhus bland annat parkeringar, garageuppfarter, lastkajer, ramper, kommunala och enskilda vägar kring Umeå med omnejd.

Plattläggning och stödmurar

Vi stensätter allt från radhus till kommersiella fastigheter och industrier kring Umeå med högt kvalitetstänkande. Genom att anlita oss garanteras ett ordentligt underarbete och perfekt mönsterpassning. Ett amatörmässig plattläggning riskerar bland annat att plattorna under den kalla årstiden flyttar sig både i sid- och höjdled. Vi hjälper er även att rama in rabatter och trädgård med vackra stödmurar och gräsetableringar.

Annons Mark och Grund